administrasjon

Borettslaget Grimstadgt 24b

Sagene Oslo

Administrasjon Borettslaget grimstadgt 24b

org.nr: 851824162

Borettslaget Grimstadgt 24b har for tiden et valgt styre bestående av styreleder, to styremedlemmer og to vararepresentanter.

Driften administreres via forretningfører adv Ole Per Solum i advokatfirmaet SGB Storløkken i Parkeveien 53b.


Ole Per Solum overtar for H.r.adv Odd Wisløff som har vært med borettslaget helt siden gården var ny, og har en stor del av æren for at gården fremstår så veldrevet som den gjør i dag.

Interne saker, klager osv. tas opp via styreleder Astrid Helene Olsen, som tar det videre til styremøte. Forretningsfører kan spørres om spørsmål vedrørende kontrakter,husleie, regler og bestemmelser. Forretningsfører kan også mot honorar bistå med papirarbeid i forbindelse med kjøp og salg av leiligheter om det er ønskelig.

Regnskapet for borettslaget forestås av underleverandør Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor AS - tlf: 99278081, e-post: reidun.gulbrandsen(at)rgr-arf.no

Spørsmål av praktisk art, vedr. oppvarming, drift, hage og renhold kan tas opp  med vaktmester Gunnar B. Olsen. tlf 95972314 gbjolsen (at) gmail.com

Husleie er for tiden: 3.200,- gjeldende fra 1/3 2023.

Parkeringsplass: 600,- kr pr/mnd for utenforstående. 550,- kr /mnd for beboere.

Forretningsfører: ops (at) storlokken.no - tlf 22 54 20 90

mob90 08 83 91

Styreleder: astridheo(at) gmail.com tlf 95728090