Nytt låssystem 2020

Borettslaget får nytt låssystem i 2020

Det nye låssystemet er patentert og det medfører et ganske strengt regime. Nye nøkler lages kun med rekvisisjon fra styret eller vaktmester. Kopiering utenom systemet er straffbart. Det vil hindre at uvedkommende kan kopiere nøkler urettmessig i en del år fremover.

 Nye nøkler og sylindere er levert av Låshuset Larsens eftf. i Dronningens gate. Borettslaget deler ut 3 nøkler til hver eier. Eier av leiligheten er i utgangspunktet ansvarlig for å dele ut til leietakere. 

Eiere må kvittere på en liste at de har mottatt 3 nøkler. For de eierne som bor i andre byer eller andre land må vi prøve å få til en avtale slik at leietakere får tilgang på ny nøkkel.

Det er mulig å få samme nøkkel både til leiligheten og til ytterdøren på system, men dette koster ekstra. Låshuset i Dronningens gate kan gi mer info. prisen ligger på 5300,- inkl mva for en leilighet. Dersom flere bestiller samtidig er det 4900,-. (tlf: 22477575)

Det vil ta noe tid før alle nøkler er levert ut. Det dreier seg om ca 120 nøkler totalt. Renovasjonsetaten , avisdistribusjon og andre som leverer tejenseter til borettslaget må ha nøkler før vi kan bytte sylindre i dørene. Vi regner med at dette vil ta noen uker fra og med 1/10. Det kommer info på oppslagstavla i oppgangen i god tid før vi bytter.

Vaktmester vil forsøke å ta kontakt med alle beboere for utlevering av nøkler, men borettslaget er avhengig av aktivt samarbeide fra eiernes side for å komme i mål. Ta gjerne kontakt på e-post eller sms! Målet er å sikre eiendommen bedre fordi det gamle låssystemet er utdatert.

Copyright ©  All Rights Reserved