Parkering

Borettslaget Grimstadgt 24b

Sagene Oslo

Parkering av sykler er mulig i sykkelrommet som er ned første trapp i kjelleren og inn til høyre. Samt på baksiden av huset.

For å hindre at plassene våre blir fulle av fremmede sykler får beboerne en gul lapp til å feste på ramma et synlig sted.

Borettslaget har oppstillingsplass for 6 biler. Styret kommer med mer info om parkering etter hvert.