Vaktmestertjeneste

Borettslaget Grimstadgt 24b

Sagene Oslo

Vaktmestertjenesten

Vaktmester for borettslaget er : Gunnar Bjørn Olsen som treffes på telefon: 95 97 23 14 

Eller e-post: gbjolsen (at) gmail.com

Vaktmesteren har normalt kontortid onsdag 18 til 20

Ellers kan henvendelser skje ved å legge en lapp i postkassen ved inngangen, eller ved e-post: gbjolsen(at)gmail.com eller på sms.

(Helst hennvendelser i normal arbeidstid, og helst ikke etter kl 23 samt søndag.)

Vaktmester kan hjelpe med:

* Stake sluk på kjøkken eller bad

* Lufte radiator

* skifte pakninger på kraner

* vekkjøring av skrot

* nøkler og låser

* Vaktmesteren er også utdannet snekker

   m. våtromssertifikat,og kan bistå med

   oppussing av bad eller kjøkken

   om ønskelig.

Viktig:

Dersom varmen skulle bli borte f.eks fordi fjernvarmen har stoppet - er det en viktig ting. Da er det ok å ringe når som helst.

Ved feil på sentralvarmeanlegget hvor vaktmester ikke er å få tak i er telefon til service hos: Fortum fjernvarme

Borettslaget har noen faste leverandører på rørlegger og elektrotjenester. To firma som har vært mye hos oss

og kjenner systemene er:

Rørlegger: Mithassel Rørlegger Tlf: 22 23 71 16

                  Tåsenveien 26, 0853 Oslo

                  Håkon: 98 21 17 00

                  Pål: 98 21 17 01

                  Webside: www.mithassel.no

Elektriker: City Elektro  tlf: 22 25 67 40

               

Låser: Låshuset Larsens eftf AS

           Dronningensgt 32, 0154 Oslo

           tlf 22 47 75 75

           Gården har systemnøkler på inngangsdøren. De kan ikke kopieres uten signert rekvisisjon fra

           styreleder eller vaktmester.